Màquines recreatives

 Instal·lació en establiments d’Hostaleria
 Servei Tècnic