Política de privadesa

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El responsable de les dades i titular de la pàgina web https://www.pinkplay.cat és PINK PLAY, SA (en endavant PINK PLAY), societat mercantil amb domicili situat en Carrer Josep Estivill 67-69 Baixos local 2, 08027 -Barcelona, ​​CIF: A0881583 i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.
Correu electrònic de contacte: info@pinkplay.cat
telèfon 93-2431250

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM TEVES DADES PERSONALS?

En PINK PLAY tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens demanes o facilitar-te ofertes de serveis segons la sol·licitud que ens faci arribar, així com gestionar interna i externament els serveis o productes que ens demanes, així com el compliment de les obligacions legals.
Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcions es conservaran mentre es mantingui la relació i no ens demanis la seva supressió. En tot cas, es conservaran durant el temps necessari per a la prescripció de responsabilitats.

3. Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment al facilitar les seves dades, així com l’existència d’una relació precontractual o contractual.

4. A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN TEVES DADES?

Les dades que ens facilitis seran incorporades a una base de dades pertanyent a PINK PLAY i no seran cedides a tercers. Això no obstant, pot ser necessari compartir les teves dades amb proveïdors o professionals col·laboradors, els quals, en qualsevol cas, estan sotmesos a la corresponent obligació de confidencialitat i deure de secret professional.

5. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ens facilites TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en PINK PLAY estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. PINK PLAY deixarà de tractar les dades, llevat que sigui necessari per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Per a més informació i per exercitar els seus drets, si us plau, aneu a l’apartat Exerceix els teus drets d’aquesta mateixa web.

6. LEGISLACIÓ

Aquesta política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea i la resta de normativa relacionada.

7. ACTUALITZACIÓ

Aquesta política de privacitat s’ha revisat per última vegada a l’octubre de 2018.