Condicions d’ús del web

1. ABAST:

Aquestes condicions d’ús de la web s’estableixen les condicions generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts de la present web.
La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis prestats o els productes comercialitzats per PINK PLAY, SA (des d’ara PINK PLAY). Aquesta informació només és a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui l’usuari a contractar els serveis o comprar els productes oferts. PINK PLAY es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho consideri convenient i sense previ avís, i no és responsable de l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.
Al seu torn es reserva el dret a modificar el contingut del present document d’ús de la web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Ús de la web poden patir modificacions.
La prestació del servei d’aquest lloc web té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.

2. CONDICIONS DE L’ÚS DE LA WEB:

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d’usuari. L’usuari accepta de forma plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de forma lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecargant-la o deteriorant-de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I ÚS DE CONTINGUTS:

PINK PLAY és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o compte amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L’accés a la navegació per i l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no impliquen en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquells.
Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de PINK PLAY.

Pink Play

El logotip és una marca registrada propietat de PINK PLAY, SA. Queda totalment prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització per escrit del seu titular.

4. ENLLAÇOS

4.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB EXTERNES:
PINK PLAY rebutja la responsabilitat sobre tota informació present a la World Wide Web no elaborada per PINK PLAY o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web. PINK PLAY no respondrà o garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

4.2. ENLLAÇOS EXTERNS AMB DESTINACIÓ A LES PÀGINES WEB DE L’EMPRESA
Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat, desitgés establir un enllaç amb destinació a https://www.pinkplay.cat, aquest enllaç s’haurà de sotmetre a les condicions que a continuació es detallen:

1. L’enllaç anirà dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L’enllaç, en qualsevol cas ha de ser absolut i complet portant a l’usuari amb un sol clic a l’URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L’enllaç ha d’incloure tota l’extensió de pantalla del portal d’ https://www.pinkplay.cat

2. En cap cas, excepte expressa autorització per escrit per part de PINK PLAY, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de qualsevol forma https://www.pinkplay.cat, incloent-ho com a part integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.

3. No s’autoritza l’establiment d’enllaç a https://www.pinkplay.cat, des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l’ordre públic.

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, ‘Llocs enllaçats’). En aquests casos, PINK PLAY actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb la Llei de Serveis de la Informació i Comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a PINK PLAY enviant un missatge a info@pinkplay.cat, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de PINK PLAY amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
PINK PLAY no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol un altre dany que no sigui directament imputable a PINK PLAY.

5. Exclusió de responsabilitat:

La responsabilitat en l’ús d’aquest Lloc Web correspon de forma única i exclusiva a l’Usuari.
PINK PLAY no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.

2. Els errors i omissions en la informació publicada així com la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de PINK PLAY de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. PINK PLAY no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l’ús del lloc web.

6. LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea.

7. ACTUALITZACIÓ

El present ús de la web s’ha revisat per última vegada a l’octubre de 2018